Forsadammen

Forsadammen

 

Cirka 3,5 km uppströms Lillåns mynning i Mönsteråsviken ligger Forsadammen. De flesta som besöker dammen för första gången blir hänförda av lugnet och den fantastiska naturen. Dammen är en före detta kommunal dricksvattentäkt som innehåller bestånd av bland annat abborre, mört, braxen, sutare och gädda. Dessutom simmar det riktigt stora karpar från utsättningar i slutet av 90-talet i dammens mörka vatten...

 

Medlemmar i Mönsterås Specimenklubb fiskar gratis i Forsadammen. Medlemskap kostar 100 kr och löses via inbetalning till Bankgiro 5432-0064 eller via Swish till nummer 1-231-984-624. Ange vem och för vad betalningen gäller. För mer information, kontakta styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken "klubbinformation").

 

 

 

 

Copyright © Wicki Wallgren wickiwallgren.n.nu