Klubbinformation

Klubbens historia

 

Klubben bildades 1999 då några killar boendes i Mönsterås ville ställa upp med ett lag i Småländska Specimentävlingen. Tävlandet pågick fram till år 2002 då klubben upplöstes. År 2007 dök det upp en möjlighet att arrendera ett potentiellt karpvatten i form av Högemåladammen/Stecedammen, vilket gjorde att den vilande klubben fick nya krafter. Med det nya vattnet värvades nya medlemmar och MSK inledde i samband med detta en ny tävlingssejour som kulminerade med en vinst i Småländska specimentävlingen år 2013. MSK bestämde sig därefter för att låta tävlandet ligga på is på obestämd tid. Vissa av klubbens medlemmar fortsätter sin jakt på storfiskar, såväl inom som utanför Smålands gränser. Andra ägnar större delen av sin tid till att uppfostra kommande generations specimenkungar och -drottningar. Vi förvaltar dock fortfarande våra fiskevatten med outtömligt engagemang!

 

Kontakt

 

Tomas Karlsson

Ordförande

076-801 56 82

tomas.karlsson1@monsteras.se

 

Kent Fager

Kassör

070-669 97 51

Fager.kent@hotmail.com

 

Joakim Holm

Webansvarig

070-398 42 47

joakimholm89@gmail.com

 

Copyright © Wicki Wallgren wickiwallgren.n.nu