Norregöl

Norregöl

 

I den nordvästra delen av Mönsterås kommun ligger Norregöl. Den 10 hektar stora sjön har ett medeldjup av 0,8 meter och ett maxdjup av 3,5 meter. Miljön runt sjön är naturskön och utgör en sällsynt oas i den annars sjöfattiga regionen. Vid sjöns södra ände finns en timrad övernattningsstuga som är fri att nyttja för förbipasserande.

 

I sjön finns gädda, abborre och ål. Från och med år 2013 erbjuds också fiske efter inplanterad karp i sjön. Inplanteringen genomfördes i samarbete med Svenska Karpklubben som bidrog med pengar motsvarande halva kostnaden. Gäddfisket i sjön är mycket bra, både vad gäller antal och storlek. Genom att spinnfiska med grundgående beten kan man effektivt fiska av de grunda vegetationsrika områdena i sjön. Både spinnare, skeddrag och wobblers fungerar bra. På grund av sjöns ringa storlek kan man fiska av hela sjön relativt snabbt. Fångster av över 10 gäddor per dag är vanliga.

 

Sjöns karaktär med förekomst av stora grundområden med gott om växtlighet bådar gott för att sjöns karpar med tiden kommer att växa sig stora. Karpfisket bedrivs i princip uteslutande i form av bottenmete. Vanliga beten är boilies, majs och olika former av nötter. Oftast används så kallade nappalarm som ger ifrån sig ett pip när fisken tar betet. Detta underlättar fisket betydligt eftersom det oftast är lång väntan mellan nappen. Karpfisket sker på fiskeplatser anlagda av Mönsterås Specimenklubb. För mer information, kontakta styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken "klubbinformation").

 

 

Fiskekortspriser

 

Dagskort, medlem

20 kr

Dagskort, icke medlem

50 kr

Årskort, medlem

100 kr

Årskort, icke medlem

200 kr

Inbetalning sker till Bankgiro 5432-0064 eller via Swish till nummer 1-231-984-624. Ange för vem och vad betalningen gäller.

Copyright © Wicki Wallgren wickiwallgren.n.nu