Stecedammen

Stecedammen/Högemåladammen

 

Detta dammsystem ligger oss i MSK varmt om hjärtat. Vi har sedan 2007 arrenderat dammen av Mönsterås kommun. Dammarna skapades av kommunen i syfte att samla upp näringsämnen från omgivande jordbruksmark innan de spolas ut i havet. Detta borgar för näringsrikt vatten och därmed snabbväxande karpar! Dammsystemet ligger strax väster om E22 i höjd med Mönsterås samhälle.

 

I dammen simmar spegelkarp, fjällkarp, praktkarp och gräskarp med spegelkarp som starkt dominerande. Karparna växer i rask takt och dammrekordet är i skrivande stund respektabla 14,140 kg.

 

Fisket i dammen är för nuvarande reserverat medlemmar i klubben. För mer information, kontakta styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken "klubbinformation").

Copyright © Wicki Wallgren wickiwallgren.n.nu